> Kopiering-/utskriftsproblemer > Utskriften virker å gå tregt
6SHF-030

Utskriften virker å gå tregt

En mulig årsak kan være at det begynner å bli lite ledig plass i minnet. Sjekk følgende.
MERK
Følgende fenomen er blant maskinens egenskaper og betyr derfor ikke at det har oppstått noe unormalt.
Det tar tid før første side skrives ut.
Utskriftshastigheten kan være lavere avhengig av retningen på det papiret som er lagt i. Endre papirretning om mulig.
Etter en kontinuerlig utskriftsøkt eller ved utskrift på smalt papir, reduseres utskriftshastigheten eller utskriften tar en pause for å la hovedenheten justere temperaturen eller bildekvaliteten.
Når utskriften er pauset, vent litt. Utskriften gjenopptas når justeringen er fullført.

Begynner det å bli lite ledig plass i minnet?

Skriv ut, send eller slett unødvendige data som er lagret i minnet.  

Bruker du funksjonen Sikker utskrift?

Hvis du ikke bruker funksjonen for sikker utskrift, anbefales det at du stiller <Bruk Sikker utskrift> inn til <Av>.