> Faks-/telefonproblemer > Automatisk veksling mellom telefon og faks er umulig
6SHF-03E

Automatisk veksling mellom telefon og faks er umulig

En mulig årsak kan være at mottaksmodus eller mottaksinnstillingene er feil, eller at det begynner å bli lite ledig plass i minnet. Sjekk følgende.

Er maskinen konfigurert for automatisk veksling mellom telefon og faks?

Kontroller at mottaksmodusen er angitt til <Faks/tlf (autovalg)>, <Telefonsvarer>, or <Nettvalg>.  
Når maskinen er innstilt til <Telefonsvarer>, må du sjekke at telefonsvareren er koblet til denne maskinen og at den er slått på med en korrekt opptatt lydmelding.

Begynner det å bli lite ledig plass i minnet?

Skriv ut, send eller slett unødvendige data som er lagret i minnet.  

Er innstillingen for <Tid for ringestart>, for kort?

Hvis innstillingen for <Tid for ringestart> er for kort, kan det hende at mottak av faks ikke registreres, noe som vil føre til at den eksterne telefonen ringer. Still <Tid for ringestart> inn slik at den er lang nok.  

Er telefonlinjen i dårlig stand?

Hvis telefonlinjen er i dårlig stand, ender du innstillingen for <Starthastighet for mottak>.  

Støtter sendermaskinen et faksidentifiseringsignal (CNG-signal)?

Et innkommende anrop fra en maskin som ikke kan sende et faksidentifiseringsignal, vil ikke gjøre at denne maskinen settes i faksmottaksmodus. Motta faksen manuelt.