> Faks-/telefonproblemer > Mottatte fakser kan ikke skrives ut
6SHF-03C

Mottatte fakser kan ikke skrives ut

En mulig årsak kan være at egnet papir ikke er brukt eller at tonerkassettene er tomme. Sjekk følgende.

Bruker du riktig papir?

Legg i papir som det mottatte faksdokumentet kan skrives korrekt ut på.  
Kontroller innstillingen for papirstørrelse.  

Er tonerkassettene korrekt installert?

Installer tonerkassettene på nytt.  

Har noen av tonerkassettene gått tom?

Sjekk hvor mye toner det er igjen i tonerkassettene.  

Hvis det mottatte dokumentet ikke kan skrives ut på begge sider

Kontroller innstillingene for 2-sidig utskrift for det mottatte faksdokumentet.