> Faks-/telefonproblemer > Kan ikke motta faks
6SHF-039

Kan ikke motta faks

En mulig årsak kan være feil mottaksmodus eller mottaksinnstillinger. Sjekk følgende.

Mottar du faks automatisk?

Sjekk at mottaksmodusen er angitt til <Faks/tlf (autovalg)>, <Auto>, <Telefonsvarer> eller <Nettvalg>.  
Når maskinen er innstilt til <Telefonsvarer>, må du sjekke at telefonsvareren er koblet til denne maskinen og at den er slått på med en korrekt opptatt lydmelding.
Det kan være lite ledig plass i minnet. Skriv ut, send eller slett unødvendige data som er lagret i minnet.  

Mottar du faks manuelt?

Sjekk at mottaksmodusen er angitt til <Manuell>.  
Før du legger på telefonrøret, velger du <Start mottak> eller angir ID-nummeret for fjernmottak. Hvis du legger på først, vil kommunikasjonen bli brutt.

Bruker du en optisk fiberkabel til mottak av faks?

Maskinen støtter bruk av analoge linjer. Når du bruker en optisk fiberlinje eller IP-telefonlinje, kan det hende at maskinen ikke virker som den skal, alt etter tilkoblingsmiljøet eller hvilke enheter som er koblet til. I slike tilfeller må du kontakte leverandøren av den optiske fiberlinjen eller IP-telefonen.

Mottar du faks fra faksinformasjonstjenester?

Sjekk gjeldende innstilling for <Velg linjetype> for å forsikre deg om at typen telefonlinje er stilt inn til tone.  
Hvis linjen er stilt inn til pulslinje, må du angi mottakeren ved å velge Tone-knappen på fanen <Angi mott.> og deretter angi mottaker. Hvis du angir mottaker etter at du har valgt Tone-knappen, vil tonesignaler bli sendt, selv når du bruker en pulslinje.
Motta faks ved å følge stemmeveiledningen som gis av faksinformasjonstjenester.