> Faks-/telefonproblemer > Mottatte fakser skrives ikke rent ut
4520-01L

Mottatte fakser skrives ikke rent ut

En mulig årsak kan være at skanneområdet på den maskinen som sender er skittent, eller at mottaksinnstillingene i denne maskinen er feil. Sjekk følgende.

Er skanneområdet på den maskinen som sender, skittent?

Be senderen om å kontrollere om maskinens skanneområde er skittent.

Mangler deler av innholdet på den mottatte siden?

Innrett papirførerne mot kantene på papiret.  
Sørg for at det skrives ut på papir med korrekt størrelse.  
Still <Bruk redusert mottaksformat> inn til <På>.