> Faks-/telefonproblemer > Kan ikke sende faks
4520-01F

Kan ikke sende faks

En mulig årsak kan være at en annen jobb er igang med å bli sendt eller mottatt, eller at innstillingene for sending av faks er feil. Sjekk følgende.

Er dokumentet plassert korrekt?

Legg originaldokumentet korrekt i.  

Har det oppstått en feil?

Skriv ut en kommunikasjonsbehandlingsrapport, og sjekk den.  

Er telefonlinjen angitt korrekt?

Kontroller at telefonledningen er koblet korrekt til.  

Sender du en faks til utlandet?

Legg inn pauser i faksnummeret.  
Endre innstilling for <Starthastighet for sending>.  

Er mottakerinformasjonen korrekt angitt?

Sjekk at mottakerinformasjonen er korrekt angitt.  

Sender du et annet dokument fra minnet?

Vent til sendingen er fullført.

Er en ekstern telefonlinje opptatt?

Vent til linjen er ledig.

Har du sjekket mottakermiljøet for målet (mottakerens faksmaskin)?

Sjekk om mottakerens faksmaskin er forenlig med denne maskinen (for eksempel om den støtter G3).
Sjekk om det er lagt i papir i mottakerens faksmaskin.
Sjekk om mottakerens faksmaskin er opptatt.
Når mottakerens fakslinje er opptatt, vil "Resultat" i en Resultatrapport for fakssending vise "Opptatt/ingen signal."  

Bruker du en optisk fiberkabel til sending av faks?

Maskinen støtter bruk av analoge linjer. Når du bruker en optisk fiberlinje eller IP-telefonlinje, kan det hende at maskinen ikke virker som den skal, alt etter tilkoblingsmiljøet eller hvilke enheter som er koblet til. I slike tilfeller må du kontakte leverandøren av den optiske fiberlinjen eller IP-telefonen.