> Faks-/telefonproblemer > Kan ikke sende faks ved å angi mottakeren i sendt-historikk
6SHF-037

Kan ikke sende faks ved å angi mottakeren i sendt-historikk

Historikkvisning er ikke tilgjengelig når det ikke finnes historikkdata eller når historikkfunksjonen er begrenset. Sjekk følgende.

Har du slått maskinen av?

Når du slår maskinen av, slettes historikkdataene.

Har du stilt <Begrens nye mottakere> inn til <På>?

Hvis du har stilt inn til <På>, vil historikkdataene som ble lagret før det ble stilt inn til <På> bli slettet.

Har du stilt <Begrens send på nytt fra logg> inn til <På>?

Hvis du har stilt inn til <På>, kan du ikke angi mottakere fra historikk.