> Problemer med nettverket > Usikker på den angitte IP-adressen
6SHF-01F

Usikker på den angitte IP-adressen

Du kan kontrollere IP-adressen med følgende fremgangsmåte.

Vise IPv4-innstillinger

<Statusoverv.> <Nettverksinformasjon> <IPv4> Velg innstillingen som skal vises Kontroller innstillingene

Vise IPv6-innstillinger

<Statusoverv.> <Nettverksinformasjon> <IPv6> Velg innstillingen som skal vises Kontroller innstillingene