> Problemer med skanning > Skannede dokumenter gnis utover
4520-021

Skannede dokumenter gnis utover

Gnidning utover kan oppstå hvis tetthetsinnstillingen ikke er korrekt. Sjekk om tetthetsjustering er korrekt og endre innstillingen om nødvendig.