> Problemer med skanning > Skannede dokumenter gnis utover
6SHF-03R

Skannede dokumenter gnis utover

Gnidning utover kan oppstå hvis tetthetsinnstillingen ikke er korrekt. Sjekk om tetthetsjustering er korrekt og endre innstillingen om nødvendig.