> Problemer med skanning > Skannede dokumenter er bleke eller skitne
6SHF-03L

Skannede dokumenter er bleke eller skitne

En mulig årsak er at glassplaten eller materen er skitten, eller at det er et problem med skannerdriveren. Sjekk følgende.

Er glassplaten eller materen skitten?

Rengjør glassplaten eller materen.

Er skanning via andre programmer ren?

Hvis skanning via andre programmer er ren, kan det være et problem med skannerdriveren eller programmet. Installer skannerdriveren eller -programmet på nytt.