> Problemer med skanning > Kan ikke lagre skannede dokumenter på datamaskinen
6SHF-03J

Kan ikke lagre skannede dokumenter på datamaskinen

En mulig årsak kan være at dokumentet ikke er plassert riktig eller at det er et problem med skannerdriveren. Sjekk følgende.

Er dokumentet plassert korrekt?

Legg originaldokumentet korrekt i.  

Er det problemer med skannerdriveren?

Installer skannerdriveren eller -programvaren på nytt.