> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Mustia laikkuja esiintyy
43KJ-07X

Mustia laikkuja esiintyy

Kiinnitysyksikkö saattaa olla likainen. Puhdista kiinnitysyksikkö.