> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Raitoja esiintyy/tulostus on epätasaista
43KJ-07S

Raitoja esiintyy/tulostus on epätasaista

Sopivaa paperia ei ehkä käytetä, tai väriainekaseteissa jäljellä oleva määrä on vähäinen. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.

Onko valotuslasi likainen?

Puhdista valotuslasi ja syöttölaitteen alapuoli.  

Onko kiinnitysyksikkö puhdistettu?

Puhdista kiinnitysyksikkö.  

Onko laite asennettu ympäristöön, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja voimakkaasti?

Jos lämpötila muuttuu nopeasti laitteen asennusympäristössä, esiintyy kondensaatiota, joka voi aiheuttaa kuvien ja tekstin haalistumista tai leviämistä. Jos <Kosteuden valvonta> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, laitteen sisällä oleva kondensaatio poistetaan. Kondensaatio saatetaan poistaa automaattisesti lämpötilan muutoksen takia.  
TÄRKEÄÄ
Kun kondensaatiota poistetaan, tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein ja tuloste saattaa olla tyhjä.
Jos asetukseksi valitaan <Kyllä>, laite täytyy pitää päällä kondensaation poistamistoiminnon säilyttämiseksi.
Jos valitaan <Kyllä>, Automaattinen sammutus -asetus poistetaan käytöstä.  

Näkyykö paperin etureunassa mustia vaakasuoria raitoja?

Muuta asetusta <Väh. ryppyjä(Kosteus)/raitoja>. Vaihtoehdon <Kyllä> valitseminen saattaa ratkaista ongelman.  
HUOMAUTUS
Jos valitaan <Kyllä>, tulostusnopeus laskee.

Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?

Tarkista, kuinka paljon väriainekaseteissa on väriainetta jäljellä, ja vaihda väriainekasetit tarvittaessa.  
Näytetystä väriaineen tasosta riippumatta väriainekasetin käyttöikä saattaa olla lopussa laitteen ympäristöolosuhteiden ja kasetin heikentyneiden materiaalien takia. Vaihda väriainekasetti.