> Ongelma ei poistu > Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu
6SH6-073

Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu

Ota yhteys lähimpään Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
TÄRKEÄÄ
Älä pura tai korjaa laitetta itse
Jos purat tai korjaat laitetta itse, takuu saattaa raueta.

Kun otat yhteyttä Canoniin

Kun otat meihin yhteyttä, etsi seuraavat tiedot valmiiksi:
Tuotenimi (MF449x / MF446x / MF445dw / MF443dw)
Jälleenmyyjä, jolta laite on ostettu
Tiedot ongelmasta (kuten mitä teit ja mitä sen jälkeen tapahtui)
Sarjanumero (laitteen takaosassa olevassa tarrassa)
HUOMAUTUS
Sarjanumeron tarkistaminen käyttöpaneelista
Valitse <Tilavalvonta>  <Laitetiedot>  <Sarjanumero>.