> Kun tulostus ei onnistu kunnolla > Tulostusjälki ei ole tyydyttävä > Väriaineläiskiä ja -roiskeita esiintyy
43KJ-0E4

Väriaineläiskiä ja -roiskeita esiintyy

Sopivaa paperia ei ehkä käytetä, tai väriainekaseteissa jäljellä oleva määrä on vähäinen. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Tarkista käytetty paperi ja korvaa se sopivalla paperilla.

Esiintyykö väriainetahroja ja -roiskeita, kun laitetta käytetään ympäristössä, jonka kosteus on alhainen?

Muuta asetusta <Matalan kosteuden tila>. Parannusvaikutus on voimakkaampi asetuksella <Tila 2> kuin asetuksella <Tila 1>. Kokeile ensin asetusta <Tila 1>.  
HUOMAUTUS
Jos <Matalan kosteuden tila> määritetään, tulostustummuus voi olla alhaisempi tai epätasainen, kun laitetta käytetään kosteassa ympäristössä.

Onko väriainekasetin väriaine loppumassa?

Tarkista, kuinka paljon väriainekaseteissa on väriainetta jäljellä, ja vaihda väriainekasetit tarvittaessa.  
Näytetystä väriaineen tasosta riippumatta väriainekasetin käyttöikä saattaa olla lopussa laitteen ympäristöolosuhteiden ja kasetin heikentyneiden materiaalien takia. Vaihda väriainekasetti.