> Paperitukosten poistaminen > Tietoja paperitukoksista > Syöttölaitteen paperitukokset
43KJ-09C

Syöttölaitteen paperitukokset

Poista alkuperäinen noudattamalla seuraavia ohjeita.
Jos syöttölaitteessa on alkuperäisiä, poista ne ensin. Noudata sitten alla olevia ohjeita. Älä poista juuttunutta paperia laitteesta väkisin. Jos juuttunutta paperia ei saa helposti pois, siirry seuraavaan vaiheeseen.
1
Poista juuttunut alkuperäinen syöttölaitteen kannesta.
1
Avaa syöttölaitteen kansi.
2
Vedä alkuperäinen ulos varovasti.
3
Nosta alkuperäistaso ylös ja vedä alkuperäinen varovasti ulos.
4
Sulje syöttölaitteen kansi.
2
Poista juuttunut alkuperäinen syöttölaitteen alapuolelta.
1
Avaa syöttölaite.
2
Vedä alkuperäinen ulos varovasti.
3
Sulje syöttölaite varovasti.
3
Aseta alkuperäinen uudelleen.