> Ongelma ei poistu > Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu
43KJ-0H3

Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu

Ota yhteyttä myynti- tai huoltoedustajaan.
TÄRKEÄÄ
Älä pura tai korjaa laitetta itse
Jos purat tai korjaat laitetta itse, takuu saattaa raueta.

Kun otat yhteyttä Canoniin

Kun otat meihin yhteyttä, etsi seuraavat tiedot valmiiksi:
Tuotenimi (MF553dw / MF552dw)
Jälleenmyyjä, jolta laite on ostettu
Tiedot ongelmasta (kuten mitä teit ja mitä sen jälkeen tapahtui)
Sarjanumero (laitteen takaosassa olevassa tarrassa)
HUOMAUTUS
Sarjanumeron tarkistaminen käyttöpaneelista
Valitse <Tilavalvonta>  <Laitetiedot>  <Sarjanumero>.