> Ongelmia skannatun asiakirjan lähettämisessä > Skannattuja asiakirjoja ei voi lähettää
43KJ-0C0

Skannattuja asiakirjoja ei voi lähettää

Syynä voivat olla virheelliset lähetys- tai palvelinasetukset. Tarkista seuraavat seikat.
Toinen mahdollinen syy voi olla ongelma laitteen ja tietokoneen välisessä yhteydessä. Katso myös alla olevat kohdat.

Onko laitteen sähköpostiosoite asetettu?

Tarkista, että sähköpostiosoite on asetettu oikein.  

Onko vastaanottajan tiedot määritetty oikein?

Tarkista, että vastaanottajan tiedot on määritetty oikein.  

Voiko sähköpostia lähettää tietokoneesta?

Tarkista, voitko lähettää sähköpostia käyttämällä samaa postipalvelinta kuin laitteen kanssa.

Ovatko sähköpostin lähetysasetukset oikein?

Tarkista sähköpostin peruslähetysasetukset.  
Määritä POP-todennuksen lisäasetukset käyttämällä etäkäyttöliittymää ennen lähettämistä tai salattua tiedonsiirtoa varten.  

Ovatko SMTP- tai DNS-palvelimen asetukset oikein?

Jos mitään sähköpostia ei voi lähettää, tarkista, ovatko SMTP- tai DNS-palvelimen asetukset oikein.

Ovatko palvelimen tiedot, kuten salasana, oikein?

Tarkista, onko kirjautumisen salasana ja muut palvelimen tietokohteet tallennettu oikein.

Ovatko liitetyt tiedostot liian suuria?

Pienennä sähköpostitse lähetettävien tiedostojen kokoa.  

Ovatko SMB-lähetysasetukset oikein?

Tarkista SMB-lähetysasetukset.
HUOMAUTUS
Käyttämästäsi verkosta riippuen saatetaan tarvita lisäasetuksia. Lisätietoja saat Internet-palveluntarjoajaltasi tai verkon pääkäyttäjältä.
TLS:n ottaminen käyttöön sähköpostia varten.  
Porttinumeroiden muuttaminen.