> Ongelmia langattomassa lähiverkkoyhteydessä > Käytettävän langattoman reitittimen tai tukiaseman SSID ei näy tukiasemaluettelossa
43KJ-0AA

Käytettävän langattoman reitittimen tai tukiaseman SSID ei näy tukiasemaluettelossa

Mahdollinen syy voi olla, että käytettävän langattoman reitittimen tai liityntäpisteen SSID ei ole oikein tai sitä ei ole julkaistu. Tarkista seuraavat seikat.

Onko SSID oikein?

Tarkista, onko muistiin kirjoitettu langattoman reitittimen tai liityntäpisteen SSID oikein.  

Onko laite liitetty verkkoon oikein?

Tarkista verkkoyhteys. Jos ongelma jatkuu silti, vaikka on tarkistettu, että verkkoyhteys on oikein, tarkista langattoman reitittimen tai liityntäpisteen suojausasetukset. Määritä asetukset tarvittaessa uudelleen. Kun laite ei pysty muodostamaan yhteyttä langattomaan lähiverkkoon

Onko langattoman reitittimen tai liityntäpisteen asetukset tarkistettu?

Kun piilotustila*1 tai ANY-yhteyskielto*2 on aktiivinen, on mahdollista, että SSID:tä ei näytetä. Määritä langattoman lähiverkon yhteysasetukset manuaalisesti.  
*1Toiminto, joka poistaa langattoman reitittimen tai liityntäpisteen SSID:n automaattisen tunnistuksen käytöstä muissa laitteissa.
*2Toiminto, jossa langaton reititin tai liityntäpiste hylkää yhteyden, jos yhdistettävän laitteen SSID:ksi on asetettu "ANY" tai se on tyhjä.
Tarkista, ettei muita kanavia kuin Ch.1 – Ch.13 ole asetettu. Kun käytetään useita langattomia reitittimiä tai liityntäpisteitä, estä radiotaajuushäiriöt asettamalla kaukana toisistaan olevia kanavia, kuten reititin A: Ch.1, reititin B: Ch.6, reititin C: Ch.11.
HUOMAUTUS
Tietoja kanava-asetusten tarkistamisesta tai määrittämisestä on saatavana langattomien reitittimien tai liityntäpisteiden käyttöoppaista tai valmistajalta.