> Ongelma ei poistu > Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu
6SH6-06Y

Kun ongelman ratkaiseminen ei onnistu

Ota yhteys lähimpään Canon-jälleenmyyjään tai Canon-asiakaspalveluun.
TÄRKEÄÄ
Älä pura tai korjaa laitetta itse
Jos purat tai korjaat laitetta itse, takuu saattaa raueta.

Kun otat yhteyttä Canoniin

Kun otat meihin yhteyttä, etsi seuraavat tiedot valmiiksi:
Tuotenimi (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)
Jälleenmyyjä, jolta laite on ostettu
Tiedot ongelmasta (kuten mitä teit ja mitä sen jälkeen tapahtui)
Sarjanumero (laitteen takaosassa olevassa tarrassa)
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
HUOMAUTUS
Sarjanumeron tarkistaminen käyttöpaneelista
Valitse <Tilavalvonta>  <Laitetiedot>  <Sarjanumero>.