> Usein kysytyt kysymykset > Vastaanotettujen faksien lähettäminen edelleen sähköpostitse
6SH6-002

Vastaanotettujen faksien lähettäminen edelleen sähköpostitse

Määritä kone lähettämään faksit automaattisesti edelleen osoitekirjaan rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Suorita seuraavat vaiheet.

Vaihe 1 Rekisteröi sähköpostiosoite edelleenlähetystä varten osoitekirjassa

1
Valitse <Osoitekirja> Koti-näytössä.
2
Valitse <Tallenna vast.ott.>.
Jos näyttöön tulee kehotus antaa osoitekirjan PIN:
3
Valitse <Sähköposti> kohdetyypiksi.
4
Valitse <Nimi> ja anna rekisteröitävä nimi osoitekirjassa.
Kohdan <Nimi> rekisteröinti on valinnaista. Jos <Nimi> rekisteröidään, kohde voidaan hakea aakkosjärjestyksessä.
5
Valitse <Käytä>.
6
Valitse <Sähköpostiosoite> ja anna rekisteröitävä sähköpostiosoite.
7
Valitse <Käytä>.
8
Valitse <Tallenna>.
9
Valitse <Suosikit> tai <Lyhytvalinta>.
Jos valitset <Lyhytvalinta>, valitse kohdenumero tai valitse <Käytä numeron.> ja anna kohdenumero.
10
Valitse <Käytä>.
Sähköpostiosoitteen rekisteröinti osoitekirjassa on nyt valmis.

Vaihe 2 Määritä kone lähettämään faksit automaattisesti edelleen

1
Valitse <Valikko> Koti-näytössä.
2
Valitse <Toimintoasetukset>  <Vastaanotto/välitys>  <Faksiasetukset>.
3
Valitse <Välitysasetukset>  <Välitystoiminto>.
4
Valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä välitystoimintoa>.
5
Määritä osoite ja tiedoston nimeäminen edelleenlähetystä varten.
1
Valitse <Välittävä vastaanottaja>.
2
Valitse edelleenlähetyksen sähköpostiosoitteen valintaruutu osoitekirjasta.
3
Valitse <Käytä>.
4
Valitse <Tiedostonimi> ja määritä merkkijono, jota käytetään tiedostonimessä.
HUOMAUTUS
Jos <Tiedostonimi> jätetään vaille merkkijonoa, tiedostonimi annetaan muodossa: tiedonsiirron hallintanumero (neljä numeroa)_lähetyspäivä ja -aika_asiakirjanumero (kolme numeroa).tiedostotunniste. Kohdassa <Tiedostonimi> määritetty merkkijono lisätään näiden tiedostonimien alkuun.
6
Valitse <Käytä>.
Automaattisen faksin edelleenlähetyksen määritys on nyt valmis.
Kone edelleenlähettää nyt automaattisesti kaikki vastaanottamansa faksit määritettyyn kohteeseen.
Jos edelleenlähetys epäonnistuu:
Jos haluat tallentaa muistiin asiakirjoja, joiden edelleenlähetys epäonnistui: