> Kopiointi-/tulostusongelmat > Alhainen kopion tummuus
6SH6-033

Alhainen kopion tummuus

Valotuslasi tai syöttölaite saattaa olla likainen, tai kopiointiasetukset ovat virheelliset. Tarkista seuraavat seikat.

Onko valotuslasi tai syöttölaite likainen?

Puhdista valotuslasi tai syöttölaite.

Ovatko kopiointiasetukset oikein?

Tarkista kopiointiasetuksista kuvanlaadun ja tummuuden säädön asetukset. Muuta asetuksia tarvittaessa.

Onko kopioinnin oletusasetuksia muutettu?

Jos oletusasetuksia on muutettu kohdassa <Muuta oletusasetuksia (kopiointi)>, alusta asetukset oletusasetuksien palauttamiseksi.