> Faksi-/puhelinongelmat > Automaattinen vaihto puhelimen ja faksin välillä ei onnistu
6SH6-03E

Automaattinen vaihto puhelimen ja faksin välillä ei onnistu

Mahdollisesti vastaanottotila tai vastaanottoasetukset ovat virheelliset, tai muistin vapaa tila saattaa olla vähissä. Tarkista seuraavat seikat.

Onko laite määritetty vaihtamaan automaattisesti puhelimen ja faksin välillä?

Tarkista, että vastaanottotilaksi on asetettu <Faksi/Puhelin (Autom. kytkin)>, <Vastaaja> tai <Verkkokytkin>.  
Kun asetuksena on <Vastaaja>, tarkista, että tähän laitteeseen on liitetty puhelinvastaaja, että se on päällä ja että siihen on äänitetty vastausviesti.

Onko muistin vapaa tila käymässä vähiin?

Tulosta, lähetä tai poista tarpeettomat muistiin tallennetut tiedot.  

Onko <Soiton alkamisaika> -asetus liian lyhyt?

Jos <Soiton alkamisaika> -asetus on liian lyhyt, faksin vastaanottoa ei välttämättä havaita, mistä seuraa ulkoisen puhelimen soiminen. Aseta <Soiton alkamisaika> riittävän pitkäksi.  

Onko puhelinlinjan kunto huono?

Jos puhelinlinjan kunto on huono, muuta <Vastaanoton aloitusnopeus> -asetusta.  

Tukeeko lähettävä laite faksin tunnistussignaalia (CNG-signaalia)?

Saapuva puhelu laitteesta, joka ei pysty lähettämään faksin tunnistussignaalia, ei kytke tätä laitetta faksin vastaanottotilaan. Vastaanota faksi manuaalisesti.