> Faksi-/puhelinongelmat > Vastaanotettuja fakseja ei voi tulostaa
6SH6-03C

Vastaanotettuja fakseja ei voi tulostaa

Sopivaa paperia ei ehkä käytetä, tai värikasettien käyttöikä on päättynyt. Tarkista seuraavat seikat.

Käytetäänkö sopivaa paperia?

Lisää paperia, jolle vastaanotettu faksi voidaan tulostaa kunnolla.  
Tarkista paperikokoasetus.  

Onko väriainekasetit asennettu oikein?

Asenna väriainekasetit uudelleen.  

Onko jonkin väriainekasetin käyttöikä lopussa?

Tarkista väriainekaseteissa jäljellä olevan väriaineen määrä.  

Jos vastaanotettua asiakirjaa ei voi tulostaa 2-puolisesti

Tarkista vastaanotetun faksiasiakirjan 2-puolisen tulostuksen asetukset.