> Faksi-/puhelinongelmat > Fakseja ei voi vastaanottaa
6SH6-039

Fakseja ei voi vastaanottaa

Mahdollinen syy voi olla väärä vastaanottotila tai väärät vastaanottoasetukset. Tarkista seuraavat seikat.

Vastaanotetaanko faksi automaattisesti?

Tarkista, että vastaanottotilaksi on asetettu <Faksi/Puhelin (Autom. kytkin)>, <Automaattinen>, <Vastaaja> tai <Verkkokytkin>.  
Kun asetuksena on <Vastaaja>, tarkista, että tähän laitteeseen on liitetty puhelinvastaaja, että se on päällä ja että siihen on äänitetty vastausviesti.
Muistin vapaa tila voi olla vähissä. Tulosta, lähetä tai poista muistissa oleva tarpeeton data.  

Vastaanotetaanko faksi manuaalisesti?

Tarkista, että vastaanottotilaksi on asetettu <Manuaalinen>.  
Valitse ennen luurin laskemista <Aloita v.otto> tai syötä etävastaanoton tunnusnumero. Jos lasket luurin ensin, tiedonsiirto katkeaa.

Käytetäänkö faksin vastaanottamiseen valokuitulinjaa?

Laite on yhteensopiva analogisten linjojen kanssa. Kun käytetään optista linjaa tai IP-puhelinlinjaa, laite ei ehkä toimi oikein riippuen yhteyden ympäristöstä ja kytketyistä laitteista. Ota tässä tapauksessa yhteyttä optisen kuitulinjan tai IP-puhelinlinjan palveluntarjoajaan.

Vastaanotetaanko fakseja faksitietopalveluista?

Tarkista tämänhetkinen <Valitse linjan tyyppi> -asetus ja varmista, että puhelinlinjan tyypiksi on asetettu äänilinja.  
Jos on valittu pulssilinja, määritä vastaanottaja valitsemalla Ääni-painike <Syötä vast.> -välilehdessä ja syöttämällä sitten vastaanottaja. Jos vastaanottaja syötetään Ääni-painikkeen valitsemisen jälkeen, äänisignaaleja lähetetään myös pulssilinjaa käytettäessä.
Suorita vastaanottotoimenpide noudattamalla faksitietopalvelujen tarjoamaa puheopastusta.