> Faksi-/puhelinongelmat > Vastaanotettuja fakseja ei tulosteta puhtaassa tilassa
6SH6-03A

Vastaanotettuja fakseja ei tulosteta puhtaassa tilassa

Lähettävän laitteen skannausalue saattaa olla likainen, tai tämän laitteen vastaanottoasetukset ovat virheelliset. Tarkista seuraavat seikat.

Onko lähettävän laitteen skannausalue likainen?

Pyydä lähettäjää tarkistamaan, onko hänen laitteensa skannausalue likainen.

Puuttuuko vastaanotetun sivun sisällöstä osa?

Aseta paperinohjaimet kiinni paperin reunoihin.  
Muista tulostaa asianmukaisen kokoiselle paperille.  
Valitse <Käytä Pienennä vast.ot. kokoa> -asetukseksi <Kyllä>.