> Faksi-/puhelinongelmat > Fakseja ei voi lähettää määrittämällä vastaanottaja lähetyshistoriasta
6SH6-037

Fakseja ei voi lähettää määrittämällä vastaanottaja lähetyshistoriasta

Historianäyttö ei ole käytettävissä, kun historiatietoja ei ole tai kun historiatoimintoa on rajoitettu. Tarkista seuraavat seikat.

Onko laite sammutettu?

Laitteen sammuttaminen tyhjentää tallennetut historiatiedot.

Valittiinko <Rajoita uusia vastaanottajia> -asetukseksi <Kyllä>?

Jos valittiin <Kyllä>, historiatiedot, jotka oli tallennettu ennen <Kyllä>-valintaa, poistetaan.

Valittiinko <Rajoita uud.läh. lokista> -asetukseksi <Kyllä>?

Jos valittiin <Kyllä>, vastaanottajia ei voi määrittää historiasta.