> Skannausongelmat > Skannatuissa asiakirjoissa on läpitihkumista
6SH6-03R

Skannatuissa asiakirjoissa on läpitihkumista

Läpitihkumista voi esiintyä, jos tummuusasetus on virheellinen. Tarkista, onko tummuusasetus asianmukainen, ja muuta asetusta tarvittaessa.