> Skannausongelmat > Skannattuja asiakirjoja ei voi tallentaa tietokoneeseen
6SH6-03J

Skannattuja asiakirjoja ei voi tallentaa tietokoneeseen

Alkuperäistä ei ehkä asetettu oikein, tai skanneriajurin kanssa on ongelma. Tarkista seuraavat seikat.

Onko alkuperäinen asetettu oikein?

Aseta alkuperäinen asiakirja oikein.  

Onko skanneriajurissa tai ohjelmistossa ongelma?

Asenna skanneriajuri tai ohjelmisto uudelleen.