> Meddelanden och felkoder > Åtgärder vid olika meddelanden
452U-052

Åtgärder vid olika meddelanden

Kontrollera följande för att hitta möjliga orsaker och lösningar för respektive meddelande.
Ett meddelande visas på skärmen om det inte går att skicka ett fax, om minnet blir fullt eller om det uppstår annat driftsproblem.
En oäkta Canon-patron kanske används. Mängden i patronen kan inte visas korrekt.
Ett fel inträffade under certifikatverifieringen.
Kan inte analysera verifieringsservercertifikatet.
Kan inte ändra mottagartyp för mottagare som registrerats till en grupp.
Kan inte hitta åtkomstpunkten.
Kan inte skriva ut. En patron som inte kommer från Canon eller som är falsk är isatt.
Kan inte skriva ut mottagna data.
Kan inte ta emot faxet. Se till att faxet sändes på rätt sätt av avsändaren.
Känner inte igen bilden.
Det går inte att sända eftersom fler än en mottagare har angivits.
Kan inte ange gruppmottagare eller flera mottagare samtidigt.
Kan inte ange gruppmottagare när luren är på.
Kan inte använda dessa inställningar. Sändning till den angivna mottagaren har begränsats.
Patronkommunikationsfel, en oäkta Canon-patron kanske används.
Kommunikationsfel med patron. Kan inte skriva ut. En patron som inte kommer från Canon eller som är falsk är isatt.
Ändra verifieringslösenordet.
Kontrollera verifieringsinställningarna.
Kopiering är begränsad.
Kunde inte ansluta.
Kunde inte ansluta. Kontrollera PSK-inställningarna.
Kunde inte ansluta. Högsta antalet enheter som kan ansluta till åtkomstpunkten har nåtts.
Kunde inte ansluta med Enkel anslutning via PC. Enheten startar om.
Kunde inte ansluta med trådlöst LAN. Stäng AV och slå PÅ huvudströmbrytaren och konfigurera sedan inställningarna igen.
Kunde inte ansluta med WPS. Vänta ett ögonblick och konfigurera sedan inställningarna igen.
Kunde ej känna av anslutningar från trådlösa enheter.
Kunde inte utföra rengöring.
Kunde inte utföra korrigering.
Kunde inte genomföra verifiering av öppet system. Kontrollera WEP-inställningarna.
Kunde inte genomföra verifiering av delad nyckel. Kontrollera WEP-inställningarna.
Direktanslutning avbruten.
Enkel anslutning via PC avslutades pga tidsgräns Enheten startar om.
Patronen är förbrukad.
Faxning är begränsad.
Verifieringsfel för Google Cloud Print
Kommunikationsfel för Google Cloud Print
Fyll på papper.
Låg patronnivå
Minnet fullt (Säker utskrift)
Minnet fullt (Hoppa över fel)
Utskrift från minnesenhet är begränsad.
Inget svar från mottagaren.
Värden svarar inte.
Papper har fastnat.
Felmatchade pappersstorl. och -inst.
Förbered patron.
Utskrift är begränsad.
Fjärrscanning är begränsad.
Scanning är begränsad.
Ange korrekt verifieringsinformation.
Ange den information som behövs för verifiering.
Angivande och registrering av nya mottagare har begränsats.
Verifieringsservercertifikatet har löpt ut.
Verifieringsservercertifikatet är felaktigt.
Datorn är begränsad.
Faxnumret har för många siffror.
Minnet är fullt.
Minnet är fullt. Ange inställningarna för originaltyp igen.
Minnet är fullt. Scanningen kommer att avbrytas. Vill du skriva ut?
Antalet angivna tecken är felaktigt eller så används ogiltiga tecken.
USB-minnet är begränsat.
WEP-nyckeln är inte korrekt inställd. Kontrollera WEP-inställningarna.
Använd fjärranvändargränssnittet för att ange nödvändig information för verifiering.