> Problem med att skicka skannade dokument > Det går inte att skicka skannade dokument
452U-06H

Det går inte att skicka skannade dokument

En möjlig förklaring kan vara fel sändnings- eller serverinställningar. Kontrollera följande.
En annan anledning kan vara problem med anslutningen mellan enheten och datorn. Se även nedanstående punkter.

Är enhetens e-postadress angiven?

Kontrollera om e-postadressen är rätt angiven.  

Är mottagarinformationen rätt angiven?

Kontrollera om mottagarinformationen är rätt angiven.  

Går det att skicka e-post från datorn?

Kontrollera om du kan skicka e-post med hjälp av samma e-postserver som för enheten.

Är sändningsinställningarna för e-post rätt?

Kontrollera de grundläggande inställningarna för att skicka e-post.  
Använd fjärranvändargränssnittet och ange detaljerade inställningar för POP-autentisering före sändning eller för krypterad kommunikation.  

Är inställningarna för SMTP- eller DNS-servern rätt?

Kontrollera att inställningarna för SMTP- eller DNS-servern är rätt om det inte går att skicka e-post.

Är serverinformationen, t.ex. lösenordet, rätt?

Kontrollera att inloggningslösenord och annan serverinformation är rätt registrerad.

Är datastorleken på bifogade filer för stor?

Minska datastorleken för filer som ska skickas via e-post.  

Är inställningarna för SMB-sändning rätt?

Kontrollera inställningarna för SMB-sändning.
OBS!
Ytterligare inställningar kanske krävs beroende på vilket nätverk du använder. Om du vill ha mer information kontaktar du Internetleverantören eller nätverksadministratören.
Aktivera TLS för e-post.  
Ändra portnummer.