> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Fläckar uppstår nedtill på utskrifterna
452U-0EW

Fläckar uppstår nedtill på utskrifterna

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att det är problem med marginalinställningarna. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper. Ange också rätt inställningar för pappersformat och papperstyp.

Skriver du ut data utan marginaler?

Detta symtom inträffar om ingen marginal anges i skrivardrivrutinen. Se till att du har marginaler runt dokumentet som ska skrivas ut.
Fliken [Efterbehandling]  [Avancerade inställningar]  [Utöka utskriftsområdet och skriv ut]  [Av]