> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Ränder uppträder/utskriften är ojämn
452U-0F3

Ränder uppträder/utskriften är ojämn

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att mängden toner i tonerpatronerna håller på att ta slut. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Är glasskivan smutsig?

Rengör glasskivan och matarens undersida.  

Har du rengjort fixeringsenheten?

Rengör fixeringsenheten.  

Står enheten på en plats där det förekommer snabba och stora temperaturförändringar?

Vid snabba temperaturförändringar i enhetens installationsmiljö kan kondensation uppträda och bilder och text kan bli bleka eller oskarpa. Om du anger <Fuktborttagningsläge> till <På> tas kondens inuti enheten bort. Kondens kan tas bort automatiskt vid temperaturförändringar.  
VIKTIGT!
Medan kondensborttagning pågår blir utskrifterna inte alltid som förväntat och tomma papper kan matas ut.
Om du anger inställningen till <På> behöver enheten vara på för att kondens ska kunna tas bort.
Om du anger <På> inaktiveras inställningen Automatisk avstängningstid.  

Förekommer svarta horisontella streck i framkanten av papperet?

Ändra inställningen för <Minska Veck(fukt)/ränder>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.