> Problem med trådlös LAN-anslutning > När enheten inte kan ansluta till trådlöst nätverk
452U-0AU

När enheten inte kan ansluta till trådlöst nätverk

Använd följande metod för att kontrollera anslutningen till trådlöst LAN.
1
Kontrollera datorns status.
Är inställningarna för datorn och den trådlösa routern eller åtkomstpunkten slutförda?
Är kablarna till den trådlösa routern eller åtkomstpunkten (inklusive strömsladd och nätverkskabel) rätt isatta?
Är den trådlösa routern eller åtkomstpunkten påslagen?
Om problemet fortfarande kvarstår
Stäng av enheterna och slå sedan på dem igen.
Vänta en stund och försök sedan ansluta till nätverket igen.
2
Kontrollera att enheten är påslagen.
Om enheten är påslagen stänger du av den och sedan slår du på den igen.
3
Kontrollera enhetens och den trådlösa routerns eller åtkomstpunktens installationsplats.
Är enheten för långt bort från den trådlösa routern eller åtkomstpunkten?
Finns det några hinder, till exempel väggar, mellan enheten och den trådlösa routern eller åtkomstpunkten?
Finns det några apparater, till exempel mikrovågsugnar eller digitala telefoner, som avger radiovågor i närheten av enheten?
4
Konfigurera om inställningarna för trådlöst LAN.
OBS!
Om den trådlösa routern eller åtkomstpunkten har angetts enligt anvisningarna nedan ska du ange inställningarna för trådlöst LAN manuellt.  
Dolt läge*1 aktiveras.
ANY-anslutningsnekande*2 aktiveras.
Krypteringsnyckeln som automatiskt genererats (hexadecimal) väljs.
*1En funktion som inaktiverar autoidentifiering av den trådlösa routerns eller åtkomstpunktens SSID på andra enheter.
*2En funktion där den trådlösa routern eller åtkomstpunkten nekar anslutning om SSID på enheten som ska anslutas har inställningen "ANY" eller är tom.
Om den trådlösa routern eller åtkomstpunkten är inställd enligt nedan ändrar du inställningarna i routern.
Enhetens eller datorns MAC-adress avvisas genom funktionen för filtrering av MAC-adressen i paket*3.
Om bara IEEE 802.11n används för trådlös kommunikation väljs WEP eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden ställs in på TKIP.
*3En funktion som endast tillåter kommunikation med enheter vilkas MAC-adresser har angetts och som förhindrar övrig kommunikation.