> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Utskrifterna är gråaktiga
452U-070

Utskrifterna är gråaktiga

En möjlig förklaring kan vara att det är problem med originalet eller användningsmiljön. Kontrollera följande.

Har originalet bakgrundsfärg, har det fläckar eller kopierar du ett original som exempelvis tidningspapper som är så tunt att text eller bilder på den andra sidan syns igenom papperet?

Kontrollera originalet och justera sedan densiteten till de rätta inställningarna.  

Blir en vit bakgrund mörk?

Ändra inställningen för <Bakgrundstäthet>. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom ange den här inställningen till <Justera (manuell)>.  
OBS!
Beroende på färgen på originalet kan andra partier än bakgrunden bli påverkade.

Är enheten placerad i en lämplig miljö?

Flytta enheten till en lämplig miljö.  
Förvara tonerpatronen på en lämplig plats i två till tre timmar och försök sedan att skriva ut igen. Detta kan eventuellt lösa problemet. Byt tonerpatron om problemet kvarstår.