> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Det finns fläckar på baksidan av papperet
6SHK-059

Det finns fläckar på baksidan av papperet

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att fixeringsenheten är smutsig. Kontrollera följande.

Använder du papper som är mindre än storleken på utskriftsdata?

Kontrollera att pappersformatet överensstämmer med storleken på utskriftsdata.

Har du rengjort fixeringsenheten?

Rengör fixeringsenheten.