> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Tonerfläckar och stänk syns
452U-06U

Tonerfläckar och stänk syns

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att mängden toner i tonerpatronerna håller på att ta slut. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper.

Uppträder tonerfläckar och stänk när du använder enheten i en miljö med låg luftfuktighet?

Ändra inställningen för <Läge för låg luftfuktighet>. Förbättringen är större med <Metod 2> än <Metod 1>. Försök först med <Metod 1>.  
OBS!
Om <Läge för låg luftfuktighet> har angetts kan utskriftstätheten bli lägre eller ojämn då enheten används i en miljö med hög luftfuktighet.

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.