> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Papper matas in felaktigt > Utskrifterna är sneda
452U-079

Utskrifterna är sneda

Om pappersledarna sitter för löst eller för hårt kan utskrifterna bli sneda. Ställ in pappersledarna efter papperets kanter.