> Andra problem > Det går inte att utföra jobb på grund av otillräcklig minneskapacitet
452U-089

Det går inte att utföra jobb på grund av otillräcklig minneskapacitet

Öka det lediga utrymmet i minnet.
Om ett sänd- eller utskriftsjobb ligger i kö väntar du tills jobbet är slutfört.
Skriv ut, skicka eller ta bort data som inte behöver vara sparade i minnet.