> Problem med trådlös LAN-anslutning > Anslutningen är instabil (långsam eller kan inte upprättas)
452U-05Y

Anslutningen är instabil (långsam eller kan inte upprättas)

Kontrollera statusen för nätverksanslutningen eller inställningarna för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.

Är enheten rätt ansluten till nätverket?

Kontrollera nätverksanslutningen. När enheten inte kan ansluta till trådlöst nätverk

Har du kontrollerat inställningarna i den trådlösa routern eller åtkomstpunkten?

Byt kanal för den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. När flera trådlösa routrar eller åtkomstpunkter används förhindras radiostörningar genom att ange kanaler som ligger långt ifrån varandra, t.ex. "router A: kanal 1, router B: kanal 6, router C: kanal 11".
OBS!
Information om hur du kontrollerar eller anger kanalinställningar finns i användarhandboken till den trådlösa routern eller åtkomstpunkten och kan även lämnas av tillverkaren.
Öka om möjligt utsignalens styrka på den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.