> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Fläckar uppträder
452U-0CJ

Fläckar uppträder

Fixeringsenheten kan vara smutsig.
Rengör fixeringsenheten.  
OBS!
Om du väljer <På> kan utskriftshastigheten bli lägre.