> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Utskrifterna blir lätt färgade
452U-0CE

Utskrifterna blir lätt färgade

En möjlig orsak kan vara att det är problem med originalet eller att mängden toner i tonerpatronerna håller på att ta slut. Kontrollera följande.

Har originalet bakgrundsfärg, har det fläckar eller kopierar du ett original som exempelvis tidningspapper som är så tunt att text eller bilder på den andra sidan syns igenom papperet?

Kontrollera originalet och justera sedan densiteten till de rätta inställningarna.  

Blir vita områden lätt färgade?

Ändra inställningen för <Förhindra dimning>. Att ange den här inställningen till <På> kan eventuellt åtgärda problemet.  
OBS!
Om du anger <På> kan utskriftstätheten bli ljusare.

Håller tonerpatronen på att ta slut?

Kontrollera mängden toner som finns kvar i tonerpatronerna och byt eventuellt tonerpatroner.  
Oavsett vilken tonernivå som visas kan en tonerpatron vara förbrukad på grund av enhetens miljöförhållanden eller materialet i patronen. Byt tonerpatron.