> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Papperet skrynklas eller rullar sig > Papperet rullar sig
452U-0CS

Papperet rullar sig

En möjlig förklaring kan vara att papperet som används inte är lämpligt. Kontrollera följande.

Använder du rätt papper?

Kontrollera och byt till lämpligt papper. Ange också inställningar för pappersformat och papperstyp.
Ändra inställningen för <Korrigering av papperskrusn.>. Förbättringen är större med <Metod 2> än <Metod 1>. Försök först med <Metod 1>.  
OBS!
Om du väljer en större förbättringseffekt kan du få bleka utskrifter eller lägre utskriftshastighet.
Fyll på papperet på nytt och vänd (framsida/baksida) papperet som du ska skriva ut på.
VIKTIGT!
För vissa papperstyper kan symptomet istället förvärras. I så fall byter du tillbaka till samma utskriftssida som tidigare.

Använder du papper som har absorberat fukt?

Byt till lämpligt papper.  
Ändra inställningen i <Papperstyp> till en inställning för tunnare papper. Om den aktuella inställningen är t.ex. <Vanligt 1> ändrar du till <Tunt 1>.
Ändra inställningen för <Korrigering av papperskrusn.>. Förbättringen är större med <Metod 2> än <Metod 1>. Försök först med <Metod 1>.  
OBS!
Om du väljer en större förbättringseffekt kan du få bleka utskrifter eller lägre utskriftshastighet.