> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp inträffar upprepade gånger
452U-098

Om pappersstopp inträffar upprepade gånger

En möjlig förklaring kan vara att det finns pappersrester eller främmande föremål inuti enheten eller att papperet inte är rätt påfyllt. Kontrollera följande.

Finns det pappersrester eller främmande föremål inuti enheten?

Kontrollera om det finns papper eller främmande föremål inuti enheten.

Är papperet rätt påfyllt?

Bläddra igenom pappersbunten ordentligt så att papperen inte sitter fast i varandra.
Kontrollera om papperet är rätt påfyllt.  
Kontrollera om antalet ark som fyllts på är tillräckligt och om rätt papper används.

Blir det pappersstopp när du skriver ut på baksidan av ett redan utskrivet papper (manuell dubbelsidig utskrift)?

Släta ut de utskrivna arken om de är böjda.
Markera kryssrutan [Skriv ut på andra sidan] på fliken [Papperskälla] i skrivardrivrutinen. [Skriv ut på andra sidan] visas eventuellt inte beroende på inställningarna i skrivardrivrutinen. Mer information om hur du visar kryssrutan finns i handboken till skrivardrivrutinen på webbsidan med onlinehandböcker.
VIKTIGT!
Om du vill skriva ut på baksidan av ett redan utskrivet papper måste den tidigare utskriften ha gjorts på den här enheten. Använd inte papper som har skrivits ut på någon annan skrivare/multifunktionsenhet.