> Problem som kvarstår > När det inte går att lösa ett problem
452U-0H1

När det inte går att lösa ett problem

Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
VIKTIGT!
Ta inte isär och reparera inte enheten själv
Om du tar isär eller reparerar enheten täcks den kanske inte längre av garantin.

När du kontaktar Canon

När du kontaktar oss ska du ha följande information till hands:
Produktnamn (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
Återförsäljare där produkten inhandlats
Beskrivning av problemet (till exempel vad du gjort och vad som hänt som resultat av detta)
Serienummer (finns på etiketten på enhetens baksida)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
OBS!
Kontrollera serienumret på kontrollpanelen
Välj <Statusmonitor>  <Enhetsinformation>  <Serienummer>.