> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Papper matas in felaktigt
6SHK-04R

Papper matas in felaktigt

Försök med följande lösningar om papperet inte matas fram på rätt sätt.