> Problem som kvarstår > När det inte går att lösa ett problem
6SHK-06Y

När det inte går att lösa ett problem

Kontakta närmaste Canon-återförsäljare eller Canons kundtjänst.
VIKTIGT!
Ta inte isär och reparera inte enheten själv
Om du tar isär eller reparerar enheten täcks den kanske inte längre av garantin.

När du kontaktar Canon

När du kontaktar oss ska du ha följande information till hands:
Produktnamn (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)
Återförsäljare där produkten inhandlats
Beskrivning av problemet (till exempel vad du gjort och vad som hänt som resultat av detta)
Serienummer (finns på etiketten på enhetens baksida)
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
OBS!
Kontrollera serienumret på kontrollpanelen
Välj <Statusmonitor>  <Enhetsinformation>  <Serienummer>.