> Vanliga problem > Enheten fungerar inte
452U-001

Enheten fungerar inte

En möjlig orsak kan vara att strömsladden eller andra kablar inte är rätt anslutna eller att enheten är i viloläge. Kontrollera följande.

Är enheten påslagen? Är strömsladden ansluten?

Om enheten är påslagen men inte svarar stänger du av den, kontrollerar att strömsladden är ansluten och startar den sedan igen.
Dra ut strömsladden ur vägguttaget och enheten och koppla sedan in den igen.
Dra ut strömsladden ur vägguttaget och koppla in den i ett annat uttag.
Kontrollera att strömsladdens strömförsörjning fungerar. Byt ut strömsladden mot en annan eller använd en spänningsmätare för att kontrollera att sladden inte är trasig.

Har enheten just startats?

Vänta en stund medan enheten startar upp.

Är alla kablar rätt anslutna?

Kontrollera om följande kablar är rätt anslutna. Var noggrann så att du inte blandar ihop kabelportarna.
USB-port (för anslutning av USB-enheter)
USB-port (för datoranslutning)
Nätverksport för LAN
Anslutning till telefonlinje

Är viloläget aktiverat?

Om du inte använder enheten under en viss tidsperiod går den in i viloläge för att spara energi och du kan då inte använda den. Om du vill avbryta viloläget trycker du på knappen markerad med .