> Vanliga frågor > Vidarebefordra mottagna fax via e-post
6SHK-002

Vidarebefordra mottagna fax via e-post

Konfigurera maskinen så att fax vidarebefordras automatiskt till en e-postadress som är registrerad i adressboken. Följ nedanstående steg.

Steg 1 Registrera en e-postadress för vidarebefordran i adressboken

1
Välj <Adressbok> på skärmen Hem.
2
Välj <Registrera mottag.>.
Om en skärmbild där du uppmanas att ange PIN-koden för adressboken visas
3
Välj <E-post> som destinationstyp.
4
Välj <Namn> och ange vilket namn som ska registreras i adressboken.
Det är valfritt att registrera <Namn>. Om du registrerar <Namn> kan du söka efter destinationen i alfabetisk ordning.
5
Välj <Använd>.
6
Välj <E-postadress> och ange e-postadressen som ska registreras.
7
Välj <Använd>.
8
Välj <Registrera som>.
9
Välj <Favoriter> eller <Kodad uppringning>.
Om du väljer <Kodad uppringning> ska du välja destinationsnummer eller välja <Anv. num. tang.> och ange destinationsnumret.
10
Välj <Använd>.
Detta slutför registreringen av en e-postadress i adressboken.

Steg 2 Konfigurera maskinen att vidarebefordra fax automatiskt

1
Välj <Meny> på skärmen Hem.
2
Välj <Funktionsinställningar> <Ta emot/vidarebefordra> <Faxinställningar>.
3
Välj <Inställningar för vidarebefordran> <Funktion för vidarebefordran>.
4
Välj <På> i <Anv. funktion för vidarebef.>.
5
Ange adress och filnamn för vidarebefordran.
1
Välj <Vidarebefordrar mottagare>.
2
Markera kryssrutan för e-postadress för vidarebefordran i adressboken.
3
Välj <Använd>.
4
Välj <Filnamn> och ange en teckensträng som ska användas i filnamnet.
OBS!
Om du inte anger en teckensträng med <Filnamn> tilldelas ett filnamn i formatet: kommunikationshanteringsnummer (fyra siffror)_sänddatum och tid_dokument-nummer (tre siffror). filnamnstillägget. En teckensträng som anges med <Filnamn> läggs till i början av dessa filnamn.
6
Välj <Använd>.
Detta slutför konfigurationen av automatisk vidarebefordran av fax.
Maskinen vidarebefordrar nu automatiskt alla fax som kommer till den angivna destinationen.
Om vidarebefordran misslyckas
Spara dokument som inte kunde vidarebefordras i minnet