> Vanliga frågor > Skicka fax från en dator (PC Fax)
6SHK-003

Skicka fax från en dator (PC Fax)

Du kan installera maskinens faxdrivrutin på datorn så att du kan ange en destination och skicka fax vid utskrift. Följ nedanstående steg.
VIKTIGT!
När <Tillåt sändning från faxdrivrutin> är inställd på <Av> på maskinen kan du inte skicka fax från en dator. Ändra inställningen till <På> enligt följande steg:
<Meny> <Funktionsinställningar> <Sänd> <Faxinställningar> <Tillåt sändn. fr faxdrivrutin> <På>
OBS!
Beroende på operativsystem och version av faxdrivrutinen kanske inte samma faxdrivrutin visas på skärmbilderna och på din på skärm.

Steg 1 Installera faxdrivrutinen på datorn

1
Hämta faxdrivrutinen på Canons webbplats för nedladdning.
1
Öppna https://global.canon/en/support/ i en webbläsare.
2
Välj land eller region.
3
Klicka på "Support".
4
Öppna nedladdningssidan för drivrutinen och hämta drivrutinen.
2
Installera drivrutinen som hämtats.
Starta installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen för att installera.

Steg 2 Skicka ett fax från datorn

Vilka steg som krävs för att skicka fax beror på datorns operativsystem. Skicka fax i enlighet med metoden för ditt operativsystem.

Windows

macOS-användare: kontrollera Mac.
1
I det program som används för att skapa dokumentet väljer du [Skriv ut] på menyn [Arkiv] och visar utskriftsskärmen.
2
Välj maskinens faxdrivrutin på utskriftsskärmen.
3
Klicka på [Skriv ut] eller [OK].
Lägga till ett försättsblad osv.
4
Ange destination.
Ange via adressboken
Ange en destination direkt
Ställ vid behov in andra inställningar.
5
Klicka på [Skicka].
Faxet skickas.

Mac

Windows-användare: kontrollera Windows.
OBS
Här beskrivs stegen för macOS 10.15.
1
Välj [Skriv ut] på programmets [Arkiv]-meny.
2
Välj maskinens faxdrivrutin i [Skrivare].
Om inga utskriftsalternativ visas klickar du på [Visa detaljer] längst ned på skärmen.
Lägga till ett försättsblad osv.
3
Välj panelen [General Settings] på popup-menyn i utskriftsdialogrutan.
4
Ange destination.
Ange via adressboken
Ange en destination direkt
5
Klicka på [Skriv ut].
Faxet skickas.